Ambachtsvrouwe.
Ambachtsvrouwe Kloetinge, Ridder in de Orde van Oranje Nasau. – foto J.C. Coppoolse

De Ambachtsvrouwe van Kloetinge, mevrouw J.J. van Dijk van ’t Velde – Radermacher Schorer is op 19 juli 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Verhulst reikte haar de versierselen uit die behoren bij deze Koninklijke onderscheiding.  De uitreiking gebeurde bij aanvang van het jaarlijkse concert van Brassband Excelsior bij het ‘Jachthuis’ in Kloetinge. Mevrouw ontving de onderscheiding ter gelegenheid van haar 30-jarig jubileum als Ambachtsvrouwe. ‘De Ambachtsheerlijkheid is vanaf 1843 in handen van de familie. Vanuit die hoedanigheid is mevrouw bestuurslid van De Vijf Capellarijen / Ambachtsheerlijkheid Kloetinge.

De Ambachtsvrouwe betekent veel voor het sociaal maatschappelijke en culturele leven in Kloetinge. Ze steunt een groot aantal plaatselijke organisaties als het Sint Sebastiaansgilde, Brassband Excelsior, Schutterij Ravenstein, Kunstkring en de Stichting tot Behoud van de molen te Kloetinge.

Oostmolen Kloetinge
De Oostmolen in vreugdestand en gepavoiseerd – foto C.J. Coppoolse

Het Bestuur van de Stichting tot Behoud van de molen te Kloetinge heeft de mevrouw van Dijke van t’ Velde om een aantal redenen voorgedragen voor deze Koninklijke onderscheiding.

De Oostmolen behoorde in het verleden met nog drie andere molens bij de Ambachtsheerlijkheid Kloetinge. De Oostmolen verkeerde begin deze eeuw in een slechte conditie. Een ingrijpende opknapbeurt of sloop waren de alternatieven. De toenmalige eigenaar wilde niet investeren en verkocht de molen aan de gemeente Goes. De gemeente was niet in staat de forse vraagprijs te betalen. Mevrouw van Dijke van ’t Velde was en is van mening dat de molen onlosmakelijk hoort bij het gezicht van Kloetinge en behouden moest blijven. Zij heeft via een aan het Ambacht verbonden Fonds besloten een fors bedrag te schenken, waardoor de aankoop van de molen mogelijk werd. Het beheer en de exploitatie van de Oostmolen werd vervolgens overgedragen aan onze Stichting.

Een onderhoudsplan werd opgesteld waaruit bleek dat de totale onderhoudskosten op ongeveer € 130,000,– werd geschat. Slecht een zeer gering bedrag werd door subsidies gedekt.  Mede door de inzet van mevrouw van Dijk van ’t Velde  is een aktie gevoerd om “Vrienden van de Oostmolen” te werven en schonk zij enkele duizenden euro’s als stimuleringsbijdrage waardoor het allernoodzakelijkste achterstallig onderhoud kon worden uitgevoerd.

Mede door de initiatieven van onze Ambachtsvrouwe staat de molen er weer goed bij en kan er weer gemalen worden. De vrijwillige molenaars ontvangen jaarlijks ongeveer 200 bezoekers die allemaal enthousiast zijn over deze bijzondere molen die dateert uit 1704.

Het Bestuur en vrijwilligers van de Stichting tot Behoud van de molen te Kloetinge feliciteren Mevrouw van Dijke van ’t Velde met haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Share