Bezoekers.

Natuurlijk vinden we het leuk als mensen de molen bezoeken. Als er een molennaar aanwezig is bent u van harte welkom. Zij vertellen u graag over ‘onze’ molen.  Ook kunt u de molen op afspraak bezoeken. Omdat de molen veel draaiende delen heeft en we graag alles veilig willen doen hebben we wel een aantal regels:

MOLENREGELS.

U BENT WELKOM OP DE MOLEN ALS U DE VOLGENDE REGELS IN ACHT NEEMT!

  1. Altijd melden bij de molenaar of een vrijwilliger van de molen
  2. Aanwijzingen van de molenaar of een vrijwilliger worden altijd opgevolgd.
  3. Toegang geheel op eigen risico.
  4. Het is streng verboden in de molen te roken.
  5. Kinderen mogen alleen onder geleide van een volwassene in de molen. Maximaal 5 kinderen per volwassene.
  6. Men mag niet over hekwerken en afschermingen hangen, erop klimmen of voorbij een afzetting komen.
Omdat de subsidies teruglopen en we de molen graag in bedrijf willen houden stellen we na het bezoek aan de molen een vrijwillige bijdrage op prijs.

Natuurlijk hebben we al veel bezoekers gehad, een kleine greep uit de bekende en minder bekende bezoekers.

Share