Billen

Het billen van een molensteen is het scherp maken voor gebruik. De molenstenen vormen samen een koppel: de ligger en een loper. Beide delen zijn voorzien van uitgehakte groeven (ofwel het scherpsel). De ligger is de onderste steen die stil ligt en de loper draait door aandrijving van het gaande werk. Door het gebruik slijten de loopvlakken van de molenstenen en deze moeten dus regelmatig opnieuw worden gescherpt. Door de groeven opnieuw dieper uit te kappen met een bilhamer worden de stenen weer op scherpte gebracht. Hiertoe worden met behulp van een steenkraan de stenen eerst uit het loopwerk getild, zodat ze makkelijker bewerkt kunnen worden. Na het billen worden de stenen teruggeplaatst en opnieuw gesteld. Het scherp houden van de molenstenen is essentieel om een goede maalwerking te behouden.

Billen
Het billen van de molensteen

Het meel dat gemalen wordt vlak na het billen heet bilmeel. Dit meel bevat steengruis van het billen, en is minder geschikt voor consumptie.

Molensteen opgetakeld
De steen is opgetakeld om de steen te kunnen billen.

Share