Brandweeroefening.

Tijdens het opstellen van een veiligheidsvoorschrift en een zelfevaluatie voor de beveiliging van de Oostmolen is natuurlijk de brandveiligheid en hulpverlening een belangrijk onderwerp. Een monumentale molen is ook voor de brandweer een bijzonder object, want hoe werkt een molen, wat kan er fout gaan, hoe stoppen we de molen etc. Een jaarlijkse oefening met de brandweer is dan ook een onderdeel van ons veiligheidsplan. De brandweer Goes werd benaderd en direct bereid jaarlijks om medewerking te verlenen. Ieder jaar oefenen we samen met een andere ploeg van de Goese brandweer. Sterker nog men had ook ons willen benaderen voor een oefening. Voor de oefening werd door de brandweer in overleg met een vrijwilliger van de Oostmolen een draaiboek opgesteld, dat u hier kunt lezen. De oefening was zowel voor de molenaars als de brandweer mensen erg leerzaam. Een fotoverslag van de voorbereiding en de brandweeroefening.

Brandweeroefening
Brandweeroefening met ladderwagen bij de Oostmolen

 

Share