De Windmolen

Het officiële orgaan van de vereniging “De Zeeuwse Molen”, het blad “de Windmolen” besteedde in No. 165 van december 2017 uitvoerig aandacht aan onze Oostmolen.

Share