Kunstopject

De Oostmolen van Kloetinge is vaak een onderwerp voor mensen die schilderen of op andere kunstige wijze de Oostmolen in beeld brengen. Enkele voorbeelden van bijzondere mooie vormen van kunst.

Schilderen.

Jacobina Trump aan het werk bij de molen. Zij is een groot schilderij van de molen aan het maken. Het schilderijtje op de foto maakt zij als geheugensteuntje.

Ook de heer Jozé Giel heeft de Molen geschilderd.

Met Monumentendag heeft de heer de Vos uit Hoogvliet een schilderij van de molen aan de Stichting tot behoud van de molen te Kloetinge geschonken. De heer de Vos zijn vader heeft vroeger als molenaarsknecht bij de heer Herdink op de Kloetingsemolen gewerkt. Hij woonde in een van de arbeiders huisjes Het schilderij is gemaakt door de dhr. Corneel Pieter Snijder hij was fotograaf en woonde in een van de twee huisjes die stonden bij de boerderij op de Kapelseweg.Solargraph foto’s

Een andere vorm van vastleggen zijn de solargraph foto’s. 21 December 2011 om 6.30 uur MET was het begin van de astronomische winter. De zon staat dan recht boven de Steenbokskeerkring op het zuidelijk halfrond en begint weer aan z’n weg naar het noorden. Dit heet het winter solstitium (stilstand van de zon). Op ruim honderd plaatsen in Zeeland zijn het afgelopen halfjaar zgn. zonneblikjes opgehangen waarin de beweging van de zon aan de hemel is vastgelegd. Hierbij een preview van een opname aan de voet van de Kloetingese molen. Duidelijk is te zien dat de zon vooral de laatste (herfst)maanden uitbundig heeft geschenen en dat het deze zomer vaak bewolkt was. De vlekken op de foto zijn door vocht-inwerking tijdens de 6 maanden durende belichting ontstaan.

Meer info: www.lansbergen.net

Share