Aan de (toekomstige) vrienden van De Oostmolen te Kloetinge

Het onderhoud aan de Molen kost veel geld, de jaarlijkse bijdrage van de vrienden van de molen is dan ook noodzakelijk. Voor vaste jaarlijkse kosten, verzekering, lidmaatschap aan de Hollandse Molen, Monumentenwacht en klein onderhoud, is jaarlijks al meer dan € . 1.000,- nodig.

Willen we de molen de komende jaren in goede conditie krijgen/houden, dan moeten we ongeveer € 10.000,- per jaar investeren. Door acties en het verwerven van vrienden is e.e.a. de afgelopen jaren mogelijk geweest. Zonder die steun kan de molen van Kloetinge niet in stand blijven. De Stichting is door de belastingdienst goedgekeurd als ANBI. Uw bijdrage is daardoor een aftrekpost bij de belastingdienst.

Bezoek ook een onze website oostmolen-kloetinge,nl waarop ons jaarverslag is vermeld met o.a. het jaarverslag van de besteding van gelden van de donateurs/vrienden.

Het bestuur is blij met elke nieuwe vriend die zich aanmeldt! Help ons het beeldbepalende monument in Kloetinge met vrijwilligers in stand te houden. Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Noteer mij voor € ..,.. (vanaf € 15,00)  per jaar als donateur/vriend van de Oostmolen te Kloetinge.

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening Rabobank NL78 RABO 0320 5491 19 t.n.v. Penningmeester Stichting tot Behoud van de Molen te Kloetinge.

Share