Kloetinge, 28 augustus 2014.

Aan de vrienden van de Oostmolen te Kloetinge,

Van een groot aantal vrienden hebben we de bijdrage voor 2014 voor de Oostmolen reeds ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Mocht u uw bijdrage, door omstandigheden, nog niet hebben overgemaakt onze bankrekeningnummer is NL88 RABO 0320549119 (Rabobank Goes).

Ook willen wij u erop wijzen dat de stichting, door de belastingdienst, goedgekeurd is als ANBI. Uw bijdrage is daardoor een aftrekpost bij de belastingdienst.

Vrienden voor de Oostmolen zijn belangrijk omdat het jaarlijks onderhoud aan de een grote financiële post is!

Willen we de molen in goede conditie houden dan hebben we de hulp van sponsors, vrienden en vrijwilligers hard nodig.

Zoals u vermoedelijk weet, wordt in Nederland, de tweede zaterdag in september Open Monumentendag gehouden.

Ook de Oostmolen doet mee en zaterdag 13 september staan de deuren van onze Molen open. Voor de kinderen wordt er dit jaar een kleurwedstrijd georganiseerd en voor de vrienden is er meel beschikbaar.

In deze nieuwsbrief cursief het persbericht opgenomen zoals dit naar de plaatselijke kranten wordt gezonden; 

Logo_goesisGOES_MAGENTA_whiteOutline

Persbericht

Zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur is het, in heel Nederland, Open Monumentendag.

Ook de Oostmolen te Kloetinge doet mee aan Open Monumentendag.

De Oostmolen is de gehele dag te bezichtigen en de vrijwillige molenaars geven uitleg over de werking van de molen.

Speciaal voor deze dag wordt er “spelt” gemalen. Spelt (Triticum spelta) werd al 700 jaar voor Chr. verbouwd en is een primitieve tarwesoort. In het bijzonder in de biologische landbouw wordt deze tarwe nu veel verbouwd.

Voor de Vrienden van de Oostmolen (donateurs) en de mensen die deze dag Vriend worden is er, gratis, speltmeel beschikbaar.

Ook Bakker Boer zal met een kraam Zeeuwse lekkernijen aanwezig zijn.

Bestuursleden van de Oostmolen schenken koffie en/of thee in de tuin. Bij slecht weer staat er een grote tent zodat de schenkerij door kan gaan.

Speciaal voor de kinderen is er een kleurwedstrijd georganiseerd. Tekeningen zijn nu reeds bij Bakker Boer in de Lewestraat op te halen. Op de website (www.oostmolen-kloetinge.nl) van de Oostmolen staat de tekening ook. Tevens zijn er met Open Monumentendag bij de molen voldoende tekeningen in voorraad. Inleveren van de tekening kan tot 20 september.

Door Schutterij Ravenstein wordt een schietbaan ingericht waar leden van de vereniging een demonstratie handboogschieten geven. Maar ook is het de bedoeling, voor wie het wil, om zelf eens een keertje met pijl en boog te schieten.

Het programma voor deze dag is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Goes Marketing/Goes is Goes.

 Mogen wij u ook 13 september bij de Oostmolen verwelkomen.

Bestuur Oostmolen.2014 vriend I

Share