Nieuwsbrief augustus 2013.

14 september is het Open MonumentenDag en vanwege de afronding van de 1e fase restauratie van de molen vindt bij de molen de openingshandeling van OMD plaats.

De openingshandeling is het onthullen van het naambord van de molen.

Dit wordt gedaan door wethouder JoAnnes de Bat en de Kinderburgemeester Marleen Zuidweg.

Als bestuur hebben gezocht naar de oude naam van de molen en gevonden.

Zo is het de bedoeling om na 14 september de “nieuwe” naam bij alle post te gaan gebruiken.

De openingshandeling start om 10.00 uur, naast enkele toespraken zal er muzikale ondersteuning zijn. Ook is een rondleiding door de molen mogelijk.

Als u erbij wilt zijn bent u van harte welkom.

Komt het tijdstip bij u niet goed uit tot 17.00 uur bent u welkom om en in de molen.

Naast een bezoek aan de molen is er in de tuin een thee- en koffieschenkerij.

Bakker Boer staat er met een kraam Zeeuwse streekproducten. Denk hierbij aan bolussen, molenbrood enz.

Schutterij Ravenstein is er met pijl en boog en wie wilt mag proberen om het doel te raken.

Nieuwsbrief april 2013. 

De Kloetingsemolen is dit jaar vijf jaar in beheer bij het huidige stichtingsbestuur.

In deze vijf jaar is er behoorlijk geïnvesteerd in het onderhoud van onze molen.

Afgelopen jaar heeft aannemersbedrijf Van de Linde uit Kloetinge het metselwerk ingeboet (slechte stukken metselwerk uitgehaald en zorgvuldig dichtgezet). In de stelling zijn een groot aantal planken vernieuwd en zijn er een viertal stalen kolommen vernieuwd. Ook hebben deze kolommen een fundering gekregen. De “oude” kolommen stonden alleen maar op een tegel.

Door de vrijwilligers is het grote raam op de begane grond vernieuwd en een groot gedeelte van het houtwerk geschilderd. Ook is er gestart met het maken van nieuwe windborden voor de wieken. Deze houten platen worden in de wieken bijgezet om meer snelheid en druk op te bouwen. Deze druk is nodig als de molenaar graan moet malen.

De onderhoudssubsidie van het rijk liep vorig jaar af en door het bestuur is een nieuwe aanvraag aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen gezonden.

Uit het inspectierapport van de molen blijkt dat er de komende jaren voor meer dan 170.000 euro zou moeten worden verbeterd om de molen in optimale conditie te houden. Door het ministerie is een bedrag van ruim 130.000 euro goedgekeurd. De stichting krijgt, voor de komende 6 jaar, het maximaal beschikbare bedrag, zijnde 60% van 50.000 euro. Wat neerkomt op 4.500 euro per jaar. Dit is een behoorlijke verlaging van de vergoeding ten opzichte van de vorige periode (2006/2011).

In ons jaarverslag aan de gemeente Goes zullen we onze zorgen uitspreken betreffende de toegezegde rijksvergoeding.

Uit het financiële gedeelte kunt u begrijpen dat we blij zijn met onze “Vrienden van de Kloetingsemolen” mede door uw bijdrage kunnen we de molen draaiende houden.

Van verschillende vrienden hebben we de bijdrage voor 2013 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Mocht u uw bijdrage voor 2013 nog niet hebben overgemaakt dan rekenen wij erop dat u dit de komende maand alsnog zult doen. Bankrekeningnummer van de Kloetingsemolen is 3205.49.119 (Rabobank Goes).

Evenals vorig jaar is de donatie op 15 euro gesteld. Als stichting is de Kloetingsemolen door de belastingdienst goedgekeurd als ANBI. Uw bijdrage is daardoor een aftrekpost voor de belasting.

 

Wat gaan we in 2013 doen:

Nu het metselwerk van de romp is verbeterd wordt de molen dit voorjaar van een nieuwe verflaag voorzien. In principe zou, de schilder, eind januari zijn gestart met de voorbereiding doch door de vorst is dit uitgesteld tot begin maart.

Zelf willen wij, door vrijwilligers, de nieuwe kolommen laten schilderen en het houtwerk van de omloop behandelen.

Ook is het bestuur, in de archieven, op zoek naar de oude naam van de Kloetingsemolen. Als we de oude naam kunnen vinden gaan we deze op de molen aanbrengen.

Binnenkort hopen we hierop terug te komen.

 

Share