Omdat de Kloetingsemolen naamloos is heeft het bestuur van de Stichting tot Behoud van De Molen te Kloetinge een uitvoerig onderzoek ingesteld om de naam van de molen te achterhalen. Hiervoor zijn de volgende stukken/boekjes bekeken:

In de raadsstukken van 1969, van de gemeente Goes, wordt expliciet de naam Oostmolen genoemd. Dit in verband met het wijzigen van diverse straatnamen in (groot)Goes. Hieronder de tekst:

Raadsbesluit: Gemeenteraad Goes Kloetinge 29 september 1969; Deze naam kwam in de plaats van Molenweg. Kloetinge kende in de tijd, toen de Van Borssele’s ambachtsheren over deze heerlijkheid waren, vier molens waarvan het windrecht aan Veere betaald moest worden; de plaats waar deze heren, op het slot Sandenburch, resideerden. De huidige molen staat op de plaats van de Oostmolen, waaraan deze nieuwe straatnaam ontleend is. De naamswijziging werd m.i.v. 1 december 1969 van kracht.

Boek Kloetinge, door Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, december 1969;   In opdracht van het gemeentebestuur van Kloetinge heeft mevrouw Vogel-Wessel Boer een historisch boekje geschreven over Kloetinge. Hiervoor heeft zij (zo mogelijk) alle bronnen die er zijn geraadpleegd. Ook de molens van Kloetinge komen erin voor. Zij geeft aan dat de voorganger van de huidige molen uit 1704 op de zelfde plek stond en ook toen als de Oistmolen (Oostmolen) bekend en beschreven stond.

Boek Kloetinge van vroeger, door Jan Weststrate, oktober 1980; In dit boekje wordt vanaf bladzijde 30 ingegaan op periode van 16e eeuw tot 1795 ook wordt in dit boekje de 4 molens van Kloetinge aangegeven/omschreven. De plaats en de benamingen van molens kan alleen “onze” molen de Oostmolen zijn.

Boek De Straatnamen van Kloetinge, door L.J. Moerland en A.J. Blok, april 1993;In het straatnamen van Kloetinge wordt op blz. 41 ingegaan op de straatnaamswijziging. De Molenweg  wordt vanwege herindeling in Goes/Zeeland veranderd in Oostmolenweg. De letterlijke tekst op blz. 41 overgenomen:

OOSTMOLENWEG

Deze naam kwam in de plaats van Molenweg. Kloetinge kende in de tijd, toen de Van Borssele’s ambachtsheren over de heerlijkheid waren, vier molens waarvan het windrecht aan Veere betaald moest worden; de plaats waar deze heren, op het slot Sandenburgh, resideerden. De huidige molen staat op de plaats van de Oostmolen, waaraan deze nieuwe straatnaam ontleend is.

Naast deze onderzoeken heeft de Stichting aan Gerard Lepoeter en Prof. P. Leupen gevraagd om te onderzoeken of de naam Oostmolen gerechtvaardigd is.

Gerard Lepoeter gaat samen met Marian Lenshoek een boekje over de Ambachtsheerlijkheid en het Gilde St. Sebastiaan van Kloetinge schrijven. Ook de molen(s) in Kloetinge zullen in dit boekje worden opgenomen.

Na informatie bij de heer Lepoeter geeft hij aan dat hij bij zijn onderzoek over het dorp Kloetinge beperkt materiaal over deze molen heeft gevonden. De naam “Oostmolen” komt wel voor doch hij kan niet met zekerheid aan onze molen koppelen.

Prof. P. Leupen heeft een klein onderzoek naar de Oostmolen gedaan. Bij dit onderzoek heeft hij hierbij een tweetal boekjes o.a. van mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer “Kloetinge” en van Jan Weststrate, “Kloetinge van vroeger”, betrokken. In deze boekjes wordt uitvoerig ingegaan op de molen aan de Kapelseweg en de naam Oostmolen. Prof. P. Leupen heeft naar aanleiding hiervan gezegd dat de enige naam die deze molen zou kunnen krijgen: “Oostmolen” is. Dit wordt nog versterkt doordat de molen aan de oostzijde van het dorp staat.

Besluit; gezien de bovenstaande gegevens heeft het bestuur besloten om de naam Oostmolen aan de molen aan te brengen.

Gezien de aanwezige tekst op de baart wordt de naam links naast de molen vermeld.

Ook gaat het bestuur de naam “Oostmolen” als werknaam gebruiken.

 

Kloetinge, 22 mei 2014

Cees Pieters Secretaris Oostmolen

Stichting tot Behoud van De Molen te Kloetinge

Share