Vervolg restauratie Oostmolen Kloetinge deel III

De molenmaker heeft de restauratie aan de buitenkant afgerond.
Het spantbeen en het dakbeschot zijn hersteld.
Goed te zien is dat er op de kap nieuwe dakbedekking zit.
Ook de schilder heeft de basiswerkzaamheden vanaf de steiger uitgevoerd.
De steiger is inmiddels afgebroken.
Voor iedereen is de Oostmolen weer zichtbaar/herkenbaar en bepaalt mede
daardoor samen met de kerk de skyline van Kloetinge weer.
De molenmaker heeft nog het nodige in de molen te doen. Terwijl de schilder
aan de buitenkant vanaf een hoogwerker het houtwerk gaat schilderen. Met
name de lange spruit en de lange schoren, van de molen, moet nodig opnieuw
worden geschilderd.
Als laatste onderdeel zullen een groot aantal (vloer)delen van de stelling
moeten worden vernieuwd.
Als bestuur hebben wij een extra vergadering ingepland.
Belangrijkste punten voor de vergadering zijn:
• Is er voldoende financiële ruimte om het meerwerk nu direct uit te voeren
of moeten wij enkele onderdelen opschorten en over een paar jaar
aanpakken?
Aan de landelijke vereniging De Hollandsche Molen is om een
subsidiebijdrage gevraagd. De beslissing of wij voor een bijdrage in
aanmerking komen wordt volgende maand verwacht.
• Met Open Monumentendag, zaterdag 10 september, willen wij de molen
officieel in gebruik stellen? Zo ja op welke wijze.
Wij weten dat het vroeger een goed gebruik was om een monumentaal pand
na restauratie symbolisch terug te geven aan de bevolking.
Als bestuur met onze vrijwilligers willen wij goed voor de Oostmolen zorgen nu
en in de toekomst.
Dus eigenlijk is de molen van ons allemaal en in Kloetinge e.o. in het bijzonder
van onze Vrienden.
Wij mogen trots zijn op onze molen..

Bestuur Oostmolen.

 

 

Share

Vergelijkbare berichten