Wat moet er de komende jaren gebeuren.

Wat moet er de komende jaren nog gebeuren.

Voor de molen is een meerjarenprogramma gemaakt. Het bestuur heeft uit de noodzakelijke voorziening gekozen om allereerst de buitenkant aan te pakken.

Het lijkt een cosmetische behandeling maar voordat de molen geschilderd is moest eerst het nodige voeg- en pleisterwerk worden hersteld. De molen ziet er nu stralend uit doch wie goed kijkt ziet dat de korte spruit ook vernieuwd is. Daarnaast zal op termijn de lange spruit en diverse schoren moeten worden vernieuwd De val is in slechte staat en ook in de molen moeten de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd. Met name het kruiwerk nazien, de as lichten en het gaande werk herstellen. Deze werkzaamheden moeten door een gespecialiseerd molenmakersbedrijf worden uitgevoerd.

Uit de begroting blijkt dat de totale investering van de werkzaamheden zo hoog zijn dat de subsidie van de overheid onvoldoende is om alle kosten te kunnen vergoeden. Bij elkaar gaat het om een investering van meer dan 130.000 euro. Een groot gedeelte van de financiering, € 80.000,=, zal het bestuur via sponsering en donateurs bij elkaar moeten krijgen.

Voor sponsering zijn er enkele grote landelijke organisaties aangeschreven en zijn er gesprekken met plaatselijke bedrijven geweest. Van landelijke organisatie krijg men pas een toezegging als de werkzaamheden zijn aanbesteed cq in uitvoering. Op plaatselijk niveau werden afspraken gemaakt, glazenwasserbedrijf K.Dorleijn en Zn uit Goes heeft een flinke korting gegeven op de schoonmaakkosten (verwijderen van de algen) van de molen. Ook schildersbedrijf Franse uit Kwadendamme die het schilderwerk heeft uitgevoerd heeft een forse donatie gedaan.

De volgende bedrijven hebben een toezegging gedaan; Paardekoper uit de Oostmolenweg zal het straatwerk rond de molen in orde brengen. Bouwbedrijf J. van de Linde uit Kloetinge stelt bouwmateriaal beschikbaar. Dit bouwmateriaal zal gebruikt worden om nieuwe windborden voor de wieken te maken en het hekwerk/leuning van de stelling te vernieuwen. Met het Pontuscollege, afdeling bouwkunde, zijn we in overleg of leerlingen diverse kleine onderhoudwerkzaamheden uitgevoerd, zoals meewerken aan het vernieuwen van het hekwerk van de stelling, vogelwering aanbrengen en diverse ramen/deuren in de molen herstellen/vernieuwen. Daarnaast doen onze molenaars en een vrijwilliger, naast het malen, de noodzakelijke werkzaamheden aan de molen.

Al met al is er nog het nodige te doen rond de Kloetingsemolen maar op de maalbak van de blauwe steen staat het volgende gedichtje.

“Laat de winden waaien

Laat de molens draaien

Laat het ebben, laat het vloeien

En laat ieder zich met zijn eigen zaken bemoeien”

Laat dit niet spreekwoordelijk voor onze Kloetingsemolen zijn maar met voldoende energie uit het bedrijfsleven en de bevolking zal de molen nog lang de sky line van Kloetinge bepalen.

Share