Nadat we enkele jaren niet konden oefenen, is er op woensdagavond 21 april weer geoefend met de brandweer Goes. De oefeningen hebben natuurlijk voor de brandweer als doel een veilige en effectieve inzet bij een brand/hulpverlening in de (een) molen. Voor de molenaars en vrijwilligers is het fijn om te weten dat “onze” brandweermensen weten hoe de molen eruit ziet en werkt ingeval van een calamiteit.

De oefening.

De twee molenaars en een vrijwilliger ontdekken dat er rook uit de kap van de molen komt. Eén van de moelenaars blust met de aanwezige blusmiddelen in de molen (op iedere vloer een goedgekeurde brandblusser) het ergste, maar het blijft nog iets branden. Hij raakt bewusteloos en mag alleen nog horizontaal vervoert worden. De vrijwilliger gaat ook helpen, maar komt klem te zitten in de molen. De tweede molenaar zet de molen stil en wacht op de brandweer. De gewonde molenaar moet door het bovenste luikje horizontaal uit de molen gehaald worden. De vrijwilliger moet bevrijd worden en eveneens horizontaal vervoert te worden. Een film en fotoverslag.

Share