CROWDFUNDACTIE  en BIJDRAGE voor de OOSTMOLEN te KLOETINGE

Algemeen:

De afgelopen 10 jaar heeft het stichtingsbestuur van de Oostmolen veel restauratiewerk aan de molen laten uitvoeren. Het bezit van een molen betekent altijd bezig zijn met onderhoud. Gelukkig hebben we enkele vrijwilligers die bijna elke week bezig zijn met het herstellen/vernieuwen van klein onderhoud. Het echte grote werk moeten wij uitbesteden aan de vakmensen. Zo heeft Molenmakersbedrijf Herrewijnen, eind 2017 en voorjaar 2018, met 3 vakmensen, diverse werkzaamheden in de kap gerestaureerd. Ook was er een grote tegenvaller en moest de lange spruit worden vernieuwd. De lange spruit is een hardhouten balk van 40 x 50 cm en ruim 20 meter lang.

Naast de vaste, jaarlijkse, kosten was de rekening voor het noodzakelijke molenmakerswerk ruim € 25.000,=. De laatste euro’s zijn opgegaan aan het vernieuwen van deze balk!

Enkele, noodzakelijke, werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Het betreft voornamelijk het schilderwerk hoog in de kap en ook de stalen wieken. Het lijkt een cosmetische zaak doch het schilderwerk heeft in eerste instantie een beschermende functie. De kosten voor het aanbrengen van het schilderwerk bedraagt ruim € 19.000,=. Een fors bedrag maar wel noodzakelijk! Ook moeten we nieuwe zeilen voor de wieken laten maken waarmee een post van € 4.000,= is gemoeid.

Crowdfundactie:

Na uitvoerig overleg met de vereniging, De Hollandsche Molen, kunnen we een crowdfundactie opstarten waarbij wij de toezegging hebben gekregen dat De Hollandsche Molen elke euro die, voor deze werkzaamheden aan de molen, wordt binnengehaald zij deze zullen verdubbelen. Het gestelde doelbedrag is door de vereniging De Hollandsche Molen gemaximaliseerd op € 3.000,=. Dit omdat het bijna niet haalbaar is het totale bedrag (€ 19.000,=) met de crowdfundactie binnen een aanvaardbaar tijdspad te realiseren.

Bijdrage ineens:

Het goede nieuws van De Hollandsche Molen is dat zij samen met de Bankgiro Loterij en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting een bijdrage ineens van € 10.000,= beschikbaar stellen. Zo konden we nu reeds opdracht geven aan Schildersbedrijf Franse om nog dit jaar de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

De crowdfundactie willen we starten van januari tot en met maart 2019. Het geld wat we met de crowdfunding binnen krijgen hebben we nodig om het laatste stukje van de schildersrekening te betalen en voor de vaste jaarlijkse kosten in 2019. Wie mee wil doen met de crowdfundactie kunt u uw bijdrage storten via de Hollandse Molen. Lees meer op nieuwe zeilen voor de Oostmolen.

Share