Nieuwsbrief voor de vrienden van de Oostmolen te Kloetinge Open Monumentendag 2020

Nieuwsbrief voor de vrienden van de Oostmolen te Kloetinge
Open Monumentendag 2020

Dit jaar wordt in de gemeente Goes Open Monumentendag (OMD) niet gehouden. Wat al meer dan 30 jaar een landelijk feest is gaat dit jaar niet door!
De corona-pandemie heeft roet in het eten gegooid.
Het comité OMD Goes heeft van een aantal monumenten in onze gemeente een filmpje gemaakt. Ook van de Oostmolen zijn opnames gemaakt. Dit is onder andere te zien op de website van de Oostmolen.
Voor 2021 hopen we dat OMD weer “normaal” gevierd kan worden en de landelijke traditie kan worden doorgezet.

Als bestuur van de Oostmolen hadden we voor ons vaste vrijwilligers, te weten Jan Willem Bruél, Rens Deurloo, Cock Schrijver en Martin Slingenberg een verrassing.
Vrijdag 11 september, de dag voor OMD zouden wij een extra vergadering houden waarbij onze vrijwilligers van het eerste uur aanwezig zouden zijn. Tijdens deze feestelijke vergadering zou de burgemeester van Goes, Margo Mulder, het viertal in het zonnetje zetten. Helaas door de pandemie kon deze bijeenkomst niet bij de Oostmolen doorgaan.
Omdat de voorbereiding voor deze feestelijk vergadering al begin 2020 was genomen ging de vergadering toch door maar was de locatie verplaatst naar het Stadhuis op de Markt.

Vrijwilligerspenning van de gemeente Goes

Onze vrijwilligers van het eerste uur hebben 11 september van de Gemeente Goes de Frans Naerebout-penning ontvangen. De gemeente Goes reikt de Frans Naerebout-penning uit aan personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken voor de samenleving. De burgemeester is ingegaan op het belang en de betrokkenheid van
vrijwilligers in de samenleving. Zij geeft aan dat de stichting blij mag zijn met
deze trouwe vrijwilligers.

Voor de vrijwilligers van de Oostmolen had zij een persoonlijk woordje Jan Willem Bruél zat nog op de lagere school en was dikwijls te vinden bij de Kloetingse molen. Hij mocht van de vorige eigenaar, Peter Mans, helpen bij de molen. Door Pieter Mans werden de kwaliteiten van Jan Willem onderkent en hij leidde hem zelf op tot molenaar. Omdat Mans niet altijd op de molen aanwezig was, werd op den duur, zelfs de dagelijkse zorg toevertrouwd aan Jan Willem. En die zorg was in goede handen.
Na de verzelfstandiging van de molen was het o.a. Jan Willem die Rens Deurloo inwijdde in het vak van molenaar. Vanaf die tijd was Jan Willem vooral betrokken bij het daadwerkelijk malen van het koren, waarbij hij ook zorgde voor kwalitatief goede maalkoren. Het maalproduct is van goede kwaliteit zoals we nog konden horen op de jongste open Monumentendag. Ook verzorgde Jan Willem enkele malen per jaar ontvangsten van schoolklassen en andere publieke groepen. Zijn grote kennis van de Oostmolen en de werking daarvan wordt door alle bezoekers zeer op prijs gesteld. Al met al is Jan Willem meer dan 40 jaar betrokken bij de molen.

Rens Deurloo is als vrijwillig molenaar nauw betrokken vanaf de verzelfstandiging van de molen in 2006. Hij is iedere week (meestal op vrijdagmiddag en op zaterdag) samen met Cock Schrijver werkzaam op de molen. Op die dagen draait Rens ook de molen als vrijwillig molenaar. Heel vaak ontvangt hij op die dagen bezoekers en leidt die dan rond op de molen. Het vak heeft hij in hoofdzaak geleerd door zelfstudie en door onderricht van Jan Willem. Dagelijks houdt Rens vanaf zijn woning de molen in de gaten en zet hem zo nodig in de wind. Ook verzorgt Rens de stand van de wieken, b.v. de vreugde- of rouwstand. Ook voor hem geldt grote betrokkenheid voor de Oostmolen naast zijn grote ambachtelijke kennis en vakmanschap. Zonder de wekelijkse inbreng van Rens zou de Oostmolen minder draaien.

Cock Schrijver is vanaf 2007 als bouwkundig adviseur en medewerker betrokken bij de
Oostmolen. Cock is een (restauratie) vakman puur sang die alle timmer- en metselwerkzaamheden kan uitvoeren. Hij is iedere week (meestal op zaterdag) samen met onze vrijwillig molenaar Rens werkzaam in en aan de molen. Dankzij zijn inzet en vakmanschap zijn vele restauratie- en onderhoudswerkzaamheden (kosteloos) op voortreffelijke ambachtelijke wijze uitgevoerd. Vooral ook zijn materiaalkennis is
daarbij van onschatbare waarde.

Martin Slingenberg heeft vanaf 2006 bij de start van de Oostmolen veel aandacht besteed aan de publiciteit rond de molen. Dit was belangrijk omdat de molen hierdoor meer bekendheid kreeg in de gemeente Goes maar in Kloetinge in het bijzonder.
Onmisbaar daarbij was en is de website van de molen die nog steeds door vele mensen wordt bezocht. (website Oostmolen: www.oostmolen-kloetinge.nl). Deze website is op initiatief van Martin opgezet en wordt ook nog steeds dagelijks door hem onderhouden. Hij is hier wekelijks een flink aantal uren mee bezig. Alle nieuws rondom de molen zoals bezoeken, financiën en info voor de Vrienden van de Molen, maar ook informatie voor geïnteresseerde molenkenners zijn te vinden op de Website. De nodige foto’s bij evenementen in en rond de molen worden door Martin gemaakt.De site wordt door de bezoekers hoog gewaardeerd. Daarnaast geeft hij het bestuur advies bij de noodzakelijke juridische- en veiligheidsvoorschriften voor de molen.

Bij een recent bezoek van het Bestuur en de Directie van de Vereniging de Hollandsche Molen is grote waardering en respect uitgesproken voor de kwaliteit van het werk wat de vrijwilligers van de Oostmolen hebben uitgevoerd. Het bestuur is trots op deze vier kanjers en feliciteren Jan Willem, Rens, Cock en Martin van harte met de vrijwilligerspenning van de gemeente Goes.

Deze nieuwsbrief willen wij afsluiten met dank aan alle vrienden van de Oostmolen/donateurs die ons ook in dit moeilijke jaar hebben gesteund. Juist jullie bijdrage voor 2020 maakt het mogelijk om de vaste kosten van de molen te kunnen betalen. Omdat bezoek aan de molen dit jaar moeizaam is willen wij in oktober/november onze vrienden/donateurs de mogelijkheid geven om een zakje meel op te halen. Als het koren gemalen is dan geven wij via de mail aan wanneer de Oostmolen open is om het meel op te halen.

Hartelijke groet en tot ziens bij of op de Oostmolen.
Cees Pieters

Share

Vergelijkbare berichten